• slide
07.02.2018, 14:54
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obecna taryfa dla wody i odprowadzania ścieków zostanie przedłużona przynajmniej do 06 czerwca br.
09.04.2017, 14:54
Od 01 stycznia br został wprowadzony w gminach scentralizowany system rozliczeń VAT. (czytaj dalej)
07.04.2017, 14:55
Udostępniamy możliwość podania stanu wodomierza i podglądu swojego konta w zakładce E-wodomierze